Annasann Mission

http://annasann.com/

http://annasann.org/

Nauk & simboli

FIAT LUX

Annasann Misija je del Svete Ureditve. Sveta Ureditev (enfengsko: Tinhala) je ureditev celotnega Stvarstva, nad katero bdi Najvišja Inteligenca, ki se nahaja nad vsem, v vsem in okoli vsega.

Annasann Misija je tudi misija, s katero Najvišja Inteligenca subtilno prenaša zavedanje o Sveti Ureditvi v skupinsko ali posamično zavest Človeštva, skupin in posameznikov, in jih usmerja skozi prostor in čas v smeri popolne uskladitve s Sveto Ureditvijo Vsega. V človeškem pojmovnem besednjaku bi se to poenostavljeno lahko imenovalo tudi vodena evolucija ali supra-inteligentni dizajn. To Najvišja Inteligenca počne neposredno in posredno. Zaradi različnih nivojev, oblik in stanj duhovne inteligence posameznikov, skupin in celote Človeštva v času in prostoru, je potreben tudi posreden pristop v obliki najkvalitetnejših pripadnikov človeške vrste, v katere Najvišja Inteligenca prenese del svoje entitete. Le-ti posamezniki so znani kot največji duhovni vodje v zgodovini Človeštva, kot so bili npr. Abraham, Krišna, Zarathustra, Siddharta, Jezus - Jeheshuah, Muhamed, Lao-zi, Mojzes itn. V sedanjem času in prostoru je to Svetilnik Annasann Misije v dveh komponentah. Ti vrhovni posredniki nato prenesejo Duhovno Luč ostalim vrednim pripadnikom človeške vrste in jih tako usmerjajo in vodijo po Poti, ki jo je dobrohotno določila Najvišja Inteligenca.

To je tudi naslednji nivo oziroma druga oblika Annasann Misije; delovanje Človeštva v smeri cilja, ki se pravilno imenuje Annasann. V preteklosti in sedanjosti imajo te prehodne in evolucijsko nižje oblike Poti različna poimenovanja, kot so npr. Vede, Hinduizem, Krščanstvo, Islam, Budizem... poganska verovanja, Nova Doba, misticizem, magija... pa tudi filozofija, umetnost, znanost, ezoterika...

Seveda je bilo v zgodovini mnogo odklonov od osnovne Poti, kakor jih je tudi v sedanjosti, a vendar je osnovna pot Človeštva usmerjena v en sam cilj: vzpostavitev Raja na Zemlji. Ta cilj se pravilno imenuje Annasann.

Annasann Misija je najvišja in najčistejša vsebina in oblika te Poti in cilja. Le Annasann Misija je dejansko Annasann Misija.

Osnovni, najvišji in najčistejši zapisani nauk o Annasann Misiji in Sveti Ureditvi se nahaja v Sveti Knjigi Svete Ureditve. Edina pooblaščena entiteta Najvišje Inteligence, ki verodostojno prezentira nauk o Annasann Misiji in Sveti Ureditvi - in je tudi pooblaščena za vrhovno vodenje po Poti - je Svetilnik Annasann Misije v njegovih dveh komponentah. V sedanjosti in prihodnosti, za vse Človeštvo in celoten planet.

Osnovno sporočilo Človeštvu sedanjosti se nahaja v Annenhanskem manifestu:

"Nismo prišli da osvobajamo sužnje. Nismo prišli da se klanjamo njih gospodarjem. Prišli smo da vzpostavimo Vladavino Svete Ureditve."

Annenhani so sledniki Annasann Misije in pripadniki Svete Ureditve. Tradicionalno bi se imenovali "Božje ljudstvo".

Osnovno pravilo, ki je posredovano s strani Najvišje inteligence je:

Platinasto pravilo

"Vsi deli celote so pomembni, vendar niso vsi enako ovrednoteni."

To pravilo se nanaša na vse: od Univerzuma preko galaksij, do Človeštva in naprej vse do mikroorganizmov, atomov, kvarkov... Od Makrokozmosa preko Mezokozmosa do Mikrokozmosa... in nazaj.

Pomemben je tudi nauk o Treh Nitih. Te Tri Niti so: Platinasta nit, Zlata nit in Srebrna nit.

Platinasta nit je povezana z Božanskim, z 0, z Dao De, z Višjim, z nevtralnim, s Svetim, z Zvezdami, z Duhom...

Zlata nit je povezana z Moškim principom, s +, z Jangom, z desnim, s pozitivnim, z dinamiko, s Soncem, z Ognjem...

Srebrna nit je povezana z Ženskim principom, z -, z Jinom, z levim, z negativnim, z dinamiko (?), z Luno, z Vodo...

Nauk o Treh Nitih je seveda "onkraj Dobrega in Zla" in je nad moralno - etičnimi nivoji. Sicer pa se Annasann Misija nahaja na najvišjem možnem etičnem nivoju, kjer se zelo cenijo vrline & vrednote kot so: mirnost, čistost, plemenitost, dostojanstvo, čast, zvestoba, resnicoljubnost, spoštljivost, korektnost, zanesljivost.

Osnovna prepoznavnost in simboli

Pripadniki Svete Ureditve in sledniki Annasann Misije se imenujejo Annenhani.

Osnovni moto in pozdrav je FIAT LUX.

Annenhani obeh spolov si ne strižejo las, kajti v laseh se nahaja Spiralna Sila.

Simbol Annasann Misije in Annenhanov je Tridolon. Enakostranični trikotnik s platinasto osnovo in zlatim robom.

Duhovno zvočno glasbilo je Triangel.

Kairos - Milostni čas, popolni čas, spiralni čas... je najvišje stanje Duha... in materije.

Ametist je simbolni kristal Annenhanov.

Barve: bela in vseh 7 osnovnih barv Mavrice in Aurore (Borealis in Australis).

Annasann Misija in Annenhani zelo spoštujejo Mati Zemljo, Naravo, spoštujejo vsa živa bitja in "neživo" materijo (predvsem kristale), ter seveda vse subtilne svetove in entitete. Mati Zemlja se pravilno imenuje Annasan; Rajski planet.

Najvišje spoštovanje pa je seveda namenjeno Najvišji Inteligenci.

Estetika, dišave, čistost, mir in skladnost so vrline in vrednote, ki se cenijo in spodbujajo. Simbol teh vrlin in vrednot je Vrtnica.

To je zelo kratka predstavitev nauka in simbolov Annasann Misije, Svete Ureditve in Annenhanov. Več o tem lahko pridobite neposredno pri Svetilniku Annasann Misije.

FIAT LUX