Annasann Mission

http://annasann.com/

http://annasann.org/

Svete knjige

FIAT LUX

V sklopu Annasann Misije obstajajo naslednje tri Svete Knjige:

Sveta Knjiga Svete Ureditve

Sveta Knjiga Svete Ureditve je najpomembnejša Sveta knjiga Annasann Misije. V njej so zapisane najvišje Duhovne resnice, dejanska zgodovina Človeštva in matičnega planeta, stvarjenje in struktura Univerzuma...

Sveta Knjiga Svete Ureditve je bila v osnovi manifestirana leta 2003. Njen obseg je 99 strani. Od tega je 81 strani besedila in 18 strani simbolov. 81 strani besedila je razdeljeno na 44 strani zunanjega besedila in 36 + 1 strani notranjega besedila. Originalno besedilo je v slovenskem jeziku.

Peshitta

Peshitta je ponoven zapis Svete knjige, ki jo je pred 2000 leti prvič zapisal prerok splošno znan kot Jezus Kristus. Pravilno ime tega preroka je Jeheshuah. Peshitta je avtentični Sveti nauk Slednikov Poti (aramejsko: Peshitta) oziroma originalnega "Krščanstva".

Knjiga ima obseg 72 strani in je razdeljena na tri poglavja po 24 strani. Prvo poglavje je bilo s strani Jeheshuah-a prvotno zapisano v obdobju pred njegovim Križanjem, drugo in tretje poglavje pa v obdobju po njem.

Ponoven zapis Peshitte je bil udejanjen v letu 2004 in sicer takrat v slovenskem jeziku.

Peshitta versus XXI

Peshitta versus XXI je zaključno sporočilo preroka Jeheshuah-a celotnemu Človeštvu v sedanjem časovnem obdobju in prostoru. V XXI. stoletju po njegovem štetju časa in v Univerzumu (ATh XXI Tarot-a). V tej Sveti knjigi prerok Jeheshuah na njegov prepoznaven način nagovarja vse in vsakogar, naj sedaj vsi iskreni in predani duhovni sledniki sledijo Annasann Misiji na poti v Raj na Zemlji; Annasann.

Peshitta versus XXI obsega 44 strani besedila in je bila zapisana v slovenskem jeziku leta 2004.

Vse tri omenjene Svete knjige trenutno še niso dostopne širši javnosti. Dostopne so le tistim, ki bodo ocenjeni kot iskreni in predani sledniki Annasann Misije. S takšnim pristopom se želi ohraniti čistost in avtentičnost Duhovnega sporočila, ki se nahaja v omenjenih treh Svetih knjigah. Sočasno pa se želi tudi preprečiti možnosti, da bi se zopet ponovila praksa iz zgodovine, ko so se Sveta besedila in nauki prirejali v vsebini ter izrabljali za nizkotne namene in cilje s strani določenih nevrednih posameznikov in skupin.

Varuha vseh treh Svetih knjig Annasann Misije sta Illuminator & Lumina.

FIAT LUX