Annasann Mission

http://annasann.com/

http://annasann.org/

Intro

FIAT LUX

Dobrodošli na edini uradni in avtentični predstavitveni internetni strani Annasann Misije.

Annasann Misija je misija, katero Najvišja Inteligenca namenja celotnemu Človeštvu. Je edini resnični in neposredni Glas Najvišje Inteligence v tem prelomnem obdobju zgodovine tega planeta in celotnega življenja na njem.

Celoten planet, in s tem tudi celotno Človeštvo, je vstopil v obdobje Velike Spremembe, ki bo spremenila vse: planet, človeštvo in vse ostalo na tem planetu. Torej tudi celotno planetarno civilizacijo.

Po zaključku Velike Spremembe obstoječa planetarna civilizacija ne bo več obstajala, temveč bo namesto nje obstajala nova civilizacija, ki bo čistejša, plemenitejša in razvitejša ter popolnoma usklajena z Naravo in najvišjimi Duhovnimi principi. Ta civilizacija se tradicionalno imenuje Raj na Zemlji oziroma s podobnimi poimenovanji iz različnih tradicionalnih verskih in duhovnih izročil. Pravilno poimenovanje za oboje je: Annasann = Rajski svet.

Annasann Misija je edina Pot v ta Novi Svet imenovan Annasann. Annasann Misija ni v neposredni povezavi z nobenim že obstoječim verskim ali duhovnim naukom, gibanjem ali ustanovo, temveč je originalna, neodvisna in suverena ter edina Pot v Annasann.

Namenjena je celotnemu Človeštvu, a žal se bodo le redki odločili stopiti na to Pot, a ti redki imajo edini možnost prebivati v Novem Svetu, ki bo nastopil kmalu, kajti časa in prostora ni več mnogo.

Torej ... vabljeni na Pot Svetlobe ... in Večna Luč (Lux Æterna) naj vam sveti...

FIAT LUX